§ 21. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze... - Dz.U.1930.34.285 - OpenLEX

§ 21. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.34.285

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1930 r.
§  21.
Przedmiotem orzeczenia, komisji odwoławczej może być:
a)
zatwierdzenie orzeczenia komisji, ustanowionej przy Dowódcy Okręgu Korpusu Nr. I w Warszawie,
b)
uchylenie orzeczenia tejże komisji i orzeczenie w sprawie samej w postaci nowego orzeczenia.

Orzeczenia komisji odwoławczej zapadają w postaci uchwał większością głosów.