Art. 12. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  XII

Wejście w życie

Niniejsze porozumienie wejdzie w życie w dziewięćdziesiątym dniu od daty, w której pięć Państw Strefy stanie się Stronami zgodnie z artykułem X. Następnie, dla państwa podpisującego je lub do niego przystępującego, porozumienie wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od złożenia jego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.