Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1446 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.
Art.  32. 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).