[Pomoc w postaci przyznania niezbędnego ubrania i gorącego posiłku] - Art. 48b. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 48b. - [Pomoc w postaci przyznania niezbędnego ubrania i gorącego posiłku] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  48b.  [Pomoc w postaci przyznania niezbędnego ubrania i gorącego posiłku]
1. 
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez zapewnienie osobie potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku.
2. 
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
3. 
Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
4. 
Osoba lub rodzina może otrzymać pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych.
5. 
Pomoc, o której mowa w ust. 1-4, przyznawana:
1)
doraźnie dzieciom i młodzieży,
2)
w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego

- nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.