[Połączenie powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej] - Art. 112a. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 112a. - [Połączenie powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  112a.  [Połączenie powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej]
1. 
Powiat może połączyć powiatowe centrum pomocy rodzinie z ośrodkiem interwencji kryzysowej.
2. 
W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek interwencji kryzysowej działa w strukturze powiatowego centrum pomocy rodzinie.
3. 
Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi w strukturze powiatowego centrum pomocy rodzinie są obowiązane spełniać wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.