Czy możliwe jest w przypadku połączenia PCPR z ośrodkiem interwencji kryzysowej, pełnienie funkcji osoby kierującej OIK przez... - OpenLEX

Czy możliwe jest w przypadku połączenia PCPR z ośrodkiem interwencji kryzysowej, pełnienie funkcji osoby kierującej OIK przez dyrektora PCPR?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest w przypadku połączenia na podstawie art. 112a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: PCPR z ośrodkiem interwencji kryzysowej, pełnienie funkcji osoby kierującej tym ośrodkiem (interwencji kryzysowej) przez dyrektora PCPR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX