[Niewliczanie do dochodu otrzymanych w 2007 r. i w 2008 r. zaliczek alimentacyjnych] - Art. 44. - Pomoc osobom uprawnionym do... - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Niewliczanie do dochodu otrzymanych w 2007 r. i w 2008 r. zaliczek alimentacyjnych] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  44.  [Niewliczanie do dochodu otrzymanych w 2007 r. i w 2008 r. zaliczek alimentacyjnych]

Ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. i od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r., do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych w 2007 r. i w 2008 r. zaliczek alimentacyjnych.