[Uprawnienie Rady Ministrów do podwyższenia kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości dochodu uprawniającej do... - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Uprawnienie Rady Ministrów do podwyższenia kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości dochodu uprawniającej do ich otrzymywania] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  14.  [Uprawnienie Rady Ministrów do podwyższenia kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości dochodu uprawniającej do ich otrzymywania]

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może podwyższać wysokość kwot, o których mowa w art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.