§ 7. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

§ 7. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  7.
1)
Przewidziane w części 2 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej pożyczki mogą urzędy ziemskie przyznawać zainteresowanym właścicielom gruntów, którym w myśl cz. 2 art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej pozostawiono wykonanie robót przewidzianych w p. b) i c) art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.
2)
O przyznaniu pożyczki decyduje ostatecznie okręgowy urząd ziemski.
3) 4
Pożyczki te wypłacane będą według uznania okręgowego urzędu ziemskiego w całości lub ratami w miarę postępu robót i udzielane na okres czasu do lat 12. Okres ten liczyć się będzie od najbliższego 2 stycznia po dniu wypłaty pożyczki, przy pożyczkach zaś płatnych ratami po wypłacie pierwszej raty.
4)
Pożyczki będą przyznawane do wysokości sumy kosztorysowej robót meljoracyjnych po potrąceniu wartości świadczeń w naturze, materjałów i t. p., o ile takowe mogą być dostarczone przez zainteresowanych właścicieli gruntów.
4 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.