§ 6. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

§ 6. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  6.
1)
Decyzja okręgowego urzędu ziemskiego powzięta w myśl § 5 jest ostateczna.
2) 3
Samo wniesienie podania o zakredytowanie opłat, o ile nie zostanie przez okręgowy urząd ziemski uwzględniane, niema wpływu na termin płatności ustalony zgodnie z decyzją wydaną na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej ani też na ewentualnie narosłe kary za zwłokę.
3 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.