§ 11. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

§ 11. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  11.
Koszty prac meljoracyjnych przeprowadzanych na rachunek osób zainteresowanych (część 1 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej), jako też pożyczki na wykonanie robót (część 2 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej) pokrywane będą z kredytów przeznaczonych na ten cel corocznie w budżecie Ministerstwa Reform Rolnych.