§ 3. - Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1701

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.