§ 5. - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U.2015.1676 - OpenLEX

§ 5. - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1676

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.