§ 2. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. - Dz.U.1923.18.125 - OpenLEX

§ 2. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.18.125

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 1923 r.
§  2.
Punkt 14 § 1 rozporządzenia, wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, otrzymuje brzmienie następujące:

"W rozdziale VII "Pociągi nadzwyczajne, wagony osobowe, dla chorych i bagażowe" wszystkie opłaty, obowiązujące przed 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 97, poz. 708), zmienia się na opłaty 22 razy wyższe".