§ 1. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. - Dz.U.1923.18.125 - OpenLEX

§ 1. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.18.125

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 1923 r.
§  1.
Opłaty, zawarte w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 grudnia 1922 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej (Dz. U. R. P. № 115, poz. 1046), z wyjątkiem wyszczególnionych w § 1 rzeczonego rozporządzenia pod punktem 14, odnoszącym się do części II taryfy rzeczonej, podwyższa się o 200%.