§ 3. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.110.880

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1923 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 września 1923 r. (Dz. U. R. P. № 94, poz. 754).