§ 2. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych... - Dz.U.1923.40.279 - OpenLEX

§ 2. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.40.279

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1923 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 21, poz. 135).