§ 1. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych... - Dz.U.1923.40.279 - OpenLEX

§ 1. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.40.279

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1923 r.
§  1.
Na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem podwyższa się:
1)
Opłaty za przewóz osób:
do400mk.wklasieIIIodosobyikilometra i
do600"""II""""

a w wagonach towarowych, przystosowanych do ruchu osobowego, do 100 mk. za osobo-kilometr;

2)
Opłaty za bagaż:

do 30 mk. cci każdych zaczętych 10 kgr. i kilometra.