Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.74.508

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 26 sierpnia 1921 r.
w sprawie podwyższenia taksy aptekarskiej na obszarze województw, poznańskiego i pomorskiego.

Na podstawie § 80 niemieckiej ustawy przemysłowej oraz w myśl art. 6 punkt b ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. P. P. № 64, poz. 385) zarządzam co następuje:
§  1. Ceny przewidziane w taksie aptekarskiej, obowiązującej obecnie na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego, podnosi się o 100%.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.