§ 5. - Podwyższenie podatku od zużycia olejów mineralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1076

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.
§  5.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 1923 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej.