§ 4. - Podwyższenie opłaty (agio) do cła. - Dz.U.1921.85.617 - OpenLEX

§ 4. - Podwyższenie opłaty (agio) do cła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.617

Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1921 r.
§  4.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw R. P., uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą:

1)
rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 25 sierpnia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 75 poz. 518) i
2)
rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 57, poz. 366).