Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.83.589

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 23 września 1921 r.
w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. Ust. R. P. № 44 poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Uchyla się rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 82 poz. 571) i ustanawia się z powodu zmiany stosunku waluty krajowej do franka w złocie, dla obliczenia opłat za telegramy zagraniczne, następujący nowy stosunek: jeden frank w złocie = 900 markom polskim.
§  2. Nowy ten kurs przeliczenia wchodzi w życie dnia 1 października i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.