Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.89

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 1923 r.

USTAWA
z dnia 31 stycznia 1922 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 roku o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. P. № 13, poz. 137,138 i 139).

Art.  1. 1

Wszystkie opłaty, ustanowione w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli 1 o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. P. № 13 poz. 137, 138 i 139) podwyższa się pięćdziesięciokrotnie.

Art.  2.

Rada Ministrów może zarządzić podwyższenie lub zniżenie opłat, ustalonych w art. 1, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi Skarbu.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w czternaście dni po ogłoszeniu.

1 Z dniem 4 listopada 1922 r. opłaty ustalone w art. 1 podwyższa się o sto procent, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 28 września 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 roku o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych (Dz.U.22.89.814).

Z dniem 26 maja 1923 r. opłaty ustalone w art. 1 podwyższa się o dziewięćset procent, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 roku o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych (Dz.U.23.49.337).

Z dniem 15 września 1923 r. opłaty ustalone w art. 1 podwyższa się o 3.900%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych (Dz.U.23.88.690).

Z dniem 27 listopada 1923 r. opłaty ustalone w art. 1 podwyższa się o 39.900%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 29 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 roku o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych (Dz.U.23.114.912).