§ 2. - Podwyższenie kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.
§  2.
Sumy, określone w art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1922 r. w przedmiocie zmian niemieckich ustaw o sądach przemysłowych i kupieckich w brzmieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 116, poz. 1050), zmienia się jak następuje:
a)
w ustępach 1 i 4 sumę "trzy miljony sześćset tysięcy" zastępuje się sumą "trzydzieści sześć miljonów";
b)
w ustępie 3 sumę "sto tysięcy" zastępuje się sumą "miljon".