Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.76.521

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 1921 r.
o podwyższeniu dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Na podstawie art. 5 (ustęp ostatni) ustaw z dnia 13 lipca 1920 r.: a) o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych, b) pracowników kolei państwowych oraz c) wyższych i niższych funkcjonarjuszów policji państwowej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 65, poz. 429, 430, i 431) tudzież art. 10 (ustęp przedostatni i ostatni) ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. R. P. № 65, poz. 436), Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Począwszy od dnia 1 sierpnia 1921 r. mnożnik dodatku drożyźnianego dla wszystkich funkcjonarjuszów państwowych podwyższa się:
wmiejscowościachIklasyz580na700
""II""525"630
""III""470"570
""IV""400"500
""V""330"430
§  2. Wyniki otrzymane z pomnożenia procentów płacy zasadniczej czyli mnożnych, ustalonych w odnośnych ustawach o uposażeniu, przez mnożniki, ustalone w § 1, rozporządzenia niniejszego, a wykazujące dodatki drożyźniane w markach polskich, przedstawione są w załączonej tabeli.
§  3. Moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 1921 r. o podwyższeniu dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych (№ 66, poz. 421) - uchyla się.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1920 r. w przedmiocie obliczania dodatków drożyźnianych do uposażenia osób wojskowych {Dz. Ust. Rz. P. № 110, poz. 733) pozostaje w mocy.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA

dodatków drożyźnianych dla klas miejscowości od I do V z uwzględnieniem grup rodzinnych.

A.

URZĘDNICY I NIŻSI FUNKCJONARJUSZE PAŃSTWOWI.

Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni szkół akademickich otrzymują dodatek drożyźniany taki, jak urzędnicy IV, względnie V stopnia służbowego. Nauczyciele i dyrektorowie szkół średnich, nauczyciele przedmiotów ogólno-kształcących w średnich szkołach zawodowych i dyrektorowie wszystkich szkół zawodowych, inspektorowie szkolni i ich zastępcy, w końcu, pomocnicy naukowi w szkołach akademickich, otrzymują dodatek taki, jak urzędnicy VI, VII względnie VIII stopnia, nauczyciele szkół powszechnych i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i pomocniczych w niższych szkołach zawodowych - taki, jak urzędnicy VII, VIII, IX, X, względnie XI stopnia służbowego.

Instruktorowie w szkołach zawodowych pobierają dodatek drożyźniany taki, jak urzędnicy VIII, względnie IX stopnia służbowego.

Dodatek drożyźniany wynosi dla samotnych miesięcznie w markach polskich:

1. Urzędnicy:

Stopień służbowyKlasa miejscowości:
IIIIIIIVV
I35.00031.50028.50025.00021.500
II31.50028.35025.65022.50019.350
III26.60023.94021.66019.00016.340
IV22.40020.16018.24016.00013.760
V20.02018.01816.30214.30012.298
VI17.64015.87614.36412.60010.836
VII14.56013.10411.85610.4008.944
VIII12.74011.46610.3749.1007.826
IX11.0259.9238.9777.8756.772
X8.9608.0647.2966.4005.504
XI7.1406.4265.8145.1004.386
XII6.3005.6705.1304.5003.870

Uwaga: Dla urzędników dawnej kategorji V-b wynosi dodatek drożyźniany w klasach miejscowości: I - 18.918, II - 17.026, III - 15.405, IV - 13.513, V - 11.621 marek polskich.

2. Funkcjonariusze niżsi:

Stopień płacyKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
14.9004.4103.9903.5003.010
25.6005.0404.5604.0003.440
35.9855.3864.8734.2753.676
46.6505.9855.4154.7504.085
56.9306.2375.6434.9504.257
67.1406.4265.8145.1004.386
77.7356.9616.2985.5254.751
87.8407.0566.3845.6004.816
98.9608.0647.2966.4005.504

3. Zależnie od stosunków rodzinnych i miejscowości, w której urzędnik, stale pełni służbę, dodatek ten podwyższa się we wszystkich stopniach służbowych i we wszystkich stopniach płacy miesięcznej, jednakowo o marek polskich:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Mała rodzina2.8002.5202.2802.0001.720
Średnia rodzina4.9004.4103.9903.5003.010
Duża rodzina7.0006.3005.7003.0004.300

B.

SĘDZIOWIE, PROKURATOROWIE I APLIKANCI SĘDZIOWSCY.

Dodatek drożyźniany wynosi:

1. Sędziowie i prokuratorowie:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni2416.80015.12013.68012.00010.320
Mała rodzina2819.60017.64015.96014.00012.040
Średnia rodzina3121.70019.53017.67015.50013.330
Duża rodzina3423.80021.42019.38017.00014.620
2. Aplikanci egzaminowani i asesorowie w b. dzielnicy pruski ej:
Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni1913.30011.97010.8309.5008.170
Mała rodzina2316.10014.49013.11011.5009.890
Średnia rodzina2618.20016.38014.82013.00011.180
Duża rodzina2920.30018.27016.53014.50012.470
3. Aplikanci nieegzaminowani z uposażeniem 1000 mk. polskich miesięcznie:
Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni1510.5009.4508.5507.5006.450
Mała rodzina1913.30011.97010.8309.5008.170
Średnia rodzina2215.40013.86012.54011. 0009.460
Duża rodzina2517.50015.75014.25012.50010.750
4. Aplikanci nieegzaminowani z uposażeniem 600 mk. polskich miesięcznie:
Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni117.7006.9306.2705.5004.730
Mała rodzina1510.5009.4508.5507.5006.450
Średnia rodzina1812.60011.34010.2609.0007.740
Duża rodzina2114.70013.23011.97010.5009.030

C.

PRACOWNICY KOLEJOWI.

Dodatek drożyźniany dla samotnych wynosi miesięcznie w markach polskich:
Stopień płacyKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
132,022.40020.16018.24016.00013.760
228,620.02018.01816.30214.30012.298
325,217.64015.87614.36412.60010.836
422,415.68014.11212.76811.2009.632
519,513.65012.28511.1159.7508.385
617,612 32011.08810.0328.8007.568
716,1511.30510.1759.2058.0756.945
814,4010.0809.0728.2087.2006.192
914,09.8008 8207.9807.0006.020
1013,09.1008.1907.4106.5005.590
1112,08.4007.5606.8406.0005.160
1211,07.7006.9306.2705.5004.730
1310,07.0006.3005.7005.0004.300
149,06 3005.6705.1304.5003.870
158,05.6005.0404.5604.0003.440

Dodatek ten podwyższa się w poszczególnych grupach rodzinnych (mała, średnia, duża rodzina) o stawki wymienione w pozycji A. p: 3 tabeli dla urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.

D.

FUNKCJONARJUSZE POLICJI PAŃSTWOWEJ.

Dodatek drożyźniany wynosi dla samotnych miesięcznie w markach polskich:
Policyjny stopień służbowyKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Funkcjonariusze wyżsiI32,022.40020.16018.24016.00013.600
II31,922.33020.09718.18315.95013.717
III28,620.02018.01816.30214.30012.298
IV27,619.32017.38815.73213.80011.868
V25,217.64015.87614.36412.60010.836
VI22,415.68014.11212.76811.2009.632
VII21,014.70013.23011.97010.5009.030
VIII20,814.56013.10411.85610.4008.944
Funkcjonariusze niżsi118,0512.63511.37110.2889.0257.761
216,1511.30510.1759.2058.0756.945
315,0010 5009.4508.5507.5006.450
414,009.8008.8207.9807.0006.020

Dodatek ten podwyższa się w poszczególnych grupach rodzinnych (mała, średnia, duża rodzina) o stawki wymienione w poz. A punkt 3 tabeli dla urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.

E.

OSOBY WOJSKOWE.

Dodatek drożyźniany do płacy podstawowej wynosi miesięcznie w markach polskich:
Stopień wojskowyKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Oficerowie:
Marszałek50,035.00031.50028.50025.00021.500
Generał broni44,030.80027.72025.08022.00018.920
Generał porucznik38,026.60023.94021.66019.00016.340
Generał pporucznik32,022.40020.16018.24016.00013.760
Pułkownik28,620.02018.01816.30214.30012.298
Podpułkownik26.418.48016.63215.04813.20011.352
Major23,416.38014.74213.33811.70010.062
Kapitan

Rotmistrz

}

}

21,014.70013.23011.97010.5009.030
Porucznik18,012.60011.34010.2609.0007.740
Podporucznik16,011.20010.0809.1208.0006.880
Chorąży.17,612.32011.08810.0328.8007.568
Podoficerowie zawodowi:
Starszy sierżant12,88.9608.0647.2966.4005.504
Sierżant11,98.3307.4976.7835.9505.117
Plutonowy10,87.5606.8046.1565.4004.644
Kapral0,956.6505.9855.4154.7504.085
Podoficerowie zawodowi żandarmerji wojskowej:
St. wachmistrz14,410.0809.0728.2087.2006.192
Wachmistrz13,69.5208.5687.7526.8005.848
St. żandarm.12,68.8207.9387.1826.3005.418
Żandarm11,47.9807.1826.4985.7004.902
Majstrzy wojskowi:
St. majster13,69.5208.5687.7526.8005.848
Majster11,98.3307.4976.7835.9505.117
Młodszy majster10,87.5606.8046.1565.4004.644

Stopa procentowa dodatku drożyźnianego dla innych należności wynosi 700.