§ 3. - Poddanie wyższych szkół wychowania fizycznego przepisom ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o... - Dz.U.1952.34.242 - OpenLEX

§ 3. - Poddanie wyższych szkół wychowania fizycznego przepisom ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.34.242

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1952 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.