Poddanie wyższych szkół wychowania fizycznego przepisom ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.34.242

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lipca 1952 r.
w sprawie poddania wyższych szkół wychowania fizycznego przepisom ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki.

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
Akademię Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie oraz Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie poddaje się przepisom ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.