Art. 8. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.42.188

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
Art.  8.
1.
Dochodem podlegającym opodatkowaniu, stanowiącym podstawę opodatkowania podatkiem wyrównawczym, jest suma dochodów ustalonych w sposób określony w art. 5, pomniejszona lub powiększona stosownie do przepisów art. 6 i pomniejszona stosownie do przepisów art. 7.
2.
Nie podlega opodatkowaniu dochód nie przekraczający kwoty 36.000.000 6 zł rocznie.
6 Określoną w art. 8 ust. 2 kwotę dochodu nie podlegającego opodatkowaniu:

- podwyższa się do kwoty stanowiącej dwukrotność przeciętnej płacy w gospodarce uspołecznionej za rok ubiegły na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.84.28.145) z dniem 1 stycznia 1984 r.

- podwyższa się do kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnej płacy w gospodarce uspołecznionej za rok ubiegły na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.87.40.231) z dniem 1 stycznia 1988 r.

- podwyższa się do wysokości 3.696.000 zł na podstawie § 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.55.325) z dniem 1 stycznia 1989 r.

- podwyższa się do wysokości 16.000.000 zł na podstawie § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.72.426) z dniem 1 stycznia 1990 r.

- podwyższa się do kwoty 36.000.000 zł na podstawie § 1 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.91.11.40) z dniem 1 stycznia 1991 r.