Art. 16. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.42.188

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
Art.  16.
1.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1983 r.
2.
Podatek wyrównawczy należny od dochodów osiągniętych od dnia wejścia w życie ustawy do końca 1983 r. ustala się według stawek skali podatkowej odpowiadających dochodowi za ten czas doprowadzonemu do stosunku rocznego. W tym wypadku w celu zastosowania przepisu art. 6 przyjmuje się, jako początkowy stan wkładów na specjalnym rachunku bankowym, stan w dniu wejścia w życie ustawy.
3.
Na wniosek podatnika ustalenie podatku wyrównawczego od dochodów osiągniętych w ciągu roku 1983 może nastąpić według zasad niniejszej ustawy.