Art. 13. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.42.188

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
Art.  13.

W latach 1983-1985 wyłącza się z podstawy opodatkowania podatkiem wyrównawczym:

1)
wynagrodzenia i dodatki za pracę w niedziele i święta oraz w dodatkowych dniach wolnych od pracy, jeżeli stanowi ona pracę w godzinach nadliczbowych lub wynika z warunków pracy na morzu,
2)
dodatkowe wynagrodzenia, określone przez Radę Ministrów, dla zapewnienia zwiększenia wydobycia węgla kamiennego oraz innych surowców wydobywanych w kopalniach głębinowych,
3)
wynagrodzenia ze stosunku pracy, otrzymywane przez emerytów i rencistów, do wysokości nie powodującej zawieszenia prawa do emerytury lub renty.