Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.722 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2020 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  4.  [Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów]

Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania do akcyzy.