Różycki Karol, Sprzedaż węgla przez samorządy - skutki podatkowe

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Sprzedaż węgla przez samorządy - skutki podatkowe

Obowiązek prowadzenia preferencyjnej sprzedaży węgla kamiennego nałożon na gminy ustawą z 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych rodzi po stronie gmin także obowiązki związane z opodatkowaniem VAT. Przepisy mówią, że gmina jest zwolniona z rozliczenia takiej sprzedaży dla potrzeb VAT, jednak zwolnienie z kasy nie oznacza zwolnienia z opodatkowania VAT. Ponadto, zwolnienie to obowiązuje wyłącznie pod warunkiem udokumentowania całości sprzedaży w ww. zakresie fakturami VAT. Wszystkie obowiązki podatkowe związane z zakupem i sprzedażą węgla ciążą bezpośrednio na gminie, oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy techniczna obsługa sprzedaży węgla została przez gminę zlecona na zewnątrz, stosowne obowiązki podatkowe pozostają po stronie gminy. W takim przypadku odpowiednie ewidencjonowanie i rozliczenie sprzedaży węgla dla potrzeb VAT może rodzić wiele wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX