§ 7. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z... - Dz.U.1982.13.109 - OpenLEX

§ 7. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.13.109

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.
§  7.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od przychodów podatników podatku gruntowego z tytułu przewozu mleka (Monitor Polski Nr 10, poz. 80).