Art. 3. - Pobór rekruta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 1949 r.
Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych.