Pobór rekruta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 1949 r.

USTAWA
z dnia 30 grudnia 1948 r.
o poborze rekruta.

Zezwala się na przeprowadzenie w 1949 r. poboru rekruta.

Powołanie poborowych w 1949 r. do odbycia zasadniczej służby wojskowej następuje w ramach stanu liczebnego wojska, którego granice zakreśla budżet na rok 1949.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.