Art. 1a. - Pobór 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.16.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1934 r.
Art.  1a. 2

10% dodatkowi, o którym mowa w art. 1 ust. (1), służą te same przywileje, jakie służą poszczególnym daninom, do których jest on pobierany.

2 Art. 1a dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz.U.34.96.868) zmieniającego nin. ustawę z dniem 30 października 1934 r.