[Cel tworzenia banków tkanek i komórek] - Art. 25. - Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów. - Dz.U.2020.2134 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Cel tworzenia banków tkanek i komórek] - Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2134 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2020 r. do: 9 grudnia 2022 r.
Art.  25.  [Cel tworzenia banków tkanek i komórek]

W celu gromadzenia, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania, dystrybucji, dopuszczania do obiegu lub prowadzenia działalności przywozowej tkanek i komórek przeznaczonych do przeszczepienia lub zastosowania u ludzi są tworzone banki tkanek i komórek.