Art. 8. - Pierwszeństwo hipoteczne i konwersja zaległości od pożyczek instytucyj kredytu długoterminowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.94.810

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1932 r.
Art.  8.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.