§ 9. - Pieczęcie organów samorządu adwokackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.40.335

Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1938 r.
§  9.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1938 r.