§ 6. - Pieczęcie organów samorządu adwokackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.40.335

Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1938 r.
§  6.
Pieczęcie o jednakowym brzmieniu napisu powinny być zaopatrzone w numery rozpoznawcze, tj. bieżące liczby arabskie, umieszczone w otoku pieczęci okrągłych, a u dołu pieczęci ośmiobocznych.

Pieczęć bez numeru rozpoznawczego uważa się za zaopatrzoną w numer rozpoznawczy "1".

W razie zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia pieczęci nowa pieczęć powinna być zaopatrzona w kolejny numer rozpoznawczy.