§ 5. - Pieczęcie organów samorządu adwokackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.40.335

Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1938 r.
§  5.
Pieczęć do tuszu, używana przez okręgowe rady adwokackie i sądy dyscyplinarne izb, ma pionową oś owalu długości 40 mm, poziomą zaś - 32- mm; wysokość orła w tych pieczęciach wynosi 21 mm.

Pieczęć lakowa okręgowych rad adwokackich odpowiada wymiarom takiejże pieczęci, używanej przez Naczelną Radę.

Napis pieczęci okręgowych rad adwokackich jest trzywierszowy i brzmi: "Okręgowa (pierwszy wiersz) Rada Adwokacka (drugi wiersz) w ........ (trzeci wiersz)". Napis pieczęci do tuszu, używanej przez sądy dyscyplinarne izb, jest również trzywierszowy i brzmi: "Sąd Dyscypl. (pierwszy wiersz) Izby Adwokackiej (drugi wiersz) w ........ (trzeci wiersz)".

Sądy dyscyplinarne izb używają, w razie potrzeby, pieczęci lakowej okręgowych rad adwokackich.