§ 4. - Pieczęcie organów samorządu adwokackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.40.335

Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1938 r.
§  4.
Pieczęć do tuszu, używana przez Naczelną Radę Adwokacką i Wyższy Sąd Dyscyplinarny, ma pionową oś owalu długości 45 mm, poziomą zaś oś - długości 36 mm; wysokość orła w tych pieczęciach wynosi 23½ mm.

Pieczęć lalkowa Naczelnej Rady Adwokackiej ma pionową oś owalu długości 30 mm, poziomą zaś - 24 mm; wysokość orła wynosi 12 mm.

Napis pieczęci Naczelnej Rady Adwokackiej jest trzywierszowy i brzmi: "Naczelna Rada Adwokacka". Napis pieczęci do tuszu, używanej przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, jest czterowierszowy i brzmi: "Wyższy Sąd Dysc. (pierwszy wiersz) przy (drugi wiersz) Nacz. Radzie (trzeci wiersz) Adwokackiej (czwarty wiersz)".

Wyższy Sąd Dyscyplinarny używa, w razie potrzeby, pieczęci lakowej Naczelnej Rady Adwokackiej.