§ 3. - Pieczęcie organów samorządu adwokackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.40.335

Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1938 r.
§  3.
Pieczęć do tuszu, używana przez Izbę do Spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym, ma w średnicy 46 mm; wysokość orła w tej pieczęci wynosi 29 mm, a napis w jej otoku brzmi: "Izba do Spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym".

Pieczęć lakowa Izby do Spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym ma w średnicy 30 mm; wysokość orła w tej pieczęci wynosi 16 mm, a napis w jej otoku brzmi: "Izba do Spraw Adw. przy Sądzie Najw.".