Art. 2. - Państwowa służba geologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.17.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1947 r.
Art.  2.

Państwową podstawową służbę geologiczną sprawują:

a)
Państwowa Rada Geologiczna,
b)
Państwowy Instytut Geologiczny,

podległe Ministrowi Przemysłu.