Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  13.
1. Znaki państwowej sieci geodezyjnej zakłada, konserwuje i odtwarza Centralny Urząd. Znaki lokalnych osnów geodezyjnych konserwują i odtwarzają prezydia powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty).
2. Prezes Centralnego Urzędu może w porozumieniu z właściwymi ministrami przekazać resortowej służbie konserwację i odtwarzanie znaków geodezyjnych na terenach znajdujących się w administracji jednostek poszczególnych resortów.