Art. 29a. - [Informacje, dokumenty i dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną] - Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.416 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2024 r.
Art.  29a.  [Informacje, dokumenty i dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną]

Uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną kontrolowanego nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem.