Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.81.560

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 1921 r.
w przedmiocie oznaczenia części Państwa, w których nadwyżki gruntu ponad 60 ha i 400 ha podlegają przymusowemu wykupowi na cele przeprowadzenia reformy rolnej.

Na mocy art. 2 ustęp pierwszy lit. a) ustawy z dnia 15 lipca 1980 roku o wykonaniu reformy rolnej (Dz. Ust. № 70, poz. 462) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego (Dz. Ust. Rz. P. № 81 poz. 559) - Rada Ministrów na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego zarządza co następuje:
§  1. Przymusowemu wykupowi - w myśl punktu 8 artykułu 1 i art. 3 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej podlegają:
I. nadwyżki gruntu ponad 60 ha:
a) na całym terenie województwa śląskiego;
b) na terenie powiatów: będzińskiego i częstochowskiego - województwa kieleckiego; łódzkiego - województwa łódzkiego; chrzanowskiego, bialskiego, oświęcimskiego, krakowskiego i podgórskiego - województwa krakowskiego; krośnieńskiego i drohobyckiego - województwa lwowskiego;
c) na terenie gmin: Bolesław, Sławków, Ogrodzieniec, Rabsztyn, Kraczyce, Jangrot i Wolbrom - powiatu olkuskiego, Duraczów i Bliżyn - powiatu koneckiego, Bodzechów i Ćmielów - powiatu opatowskiego - województwa kieleckiego; Bliznę i Skorosze - powiatu warszawskiego - województwa warszawskiego; Nawojowa i Jazowsko - powiatu nowo-sądeckiego, Gorlice, Zagórzany, Gliwnik, Klęczany, Bibusza i Kobylanka - powiatu gorlickiego - województwa krakowskiego;
II. nadwyżki gruntu ponad 400 ha;
a) na terenie województw: nowogródzkiego i poleskiego w całości;
b) na terenie powiatu lubomlskiego, kowelskiego, łuckiego i części powiatów równieńskiego i ostrogskiego, położonych na wschód od rzeki Horyń - województwa wołyńskiego; grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego - województwa białostockiego; pieszewskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, odolanowskiego, jarocińskiego, ostrowskiego, średzkiego, wrzesińskiego, witkowskiego, mogileńskiego, strzelińskiego i inowrocławskiego - województwa poznańskiego; kosowskiego, peczeniżyńskiego, nadwórniańskiego, bohorodczańskiego, dolińskiego, skolskiego i turczańskiego - województwa stanisławowskiego,
§  2. Zgodnie z art. 2 lit. b) powołanej ustawy - na pozostałym terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegają przymusowemu wykupowi - w mysi punktu 8 artykułu 1 tej ustawy - nadwyżki gruntów ponad 180 ha obszaru.
§  3. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy oznaczenia obszarów przeznaczonych dla miast - w myśl art. 26 powołanej ustawy o wykonaniu reformy rolnej.