§ 4. - Oznaczanie miary nici w obrocie handlowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.73.551

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1929 r.
§  4.
Niestosujący się do przepisów niniejszego rozporządzenia będą karani stosownie do art. 7 p. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r.