[Przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej; możliwość przekazania dokumentów w języku angielskim] - Art.... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 19a. - [Przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej; możliwość przekazania dokumentów w języku angielskim] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  19a.  [Przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej; możliwość przekazania dokumentów w języku angielskim]
1. 
Dokumenty i informacje, o których mowa w art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 4 i 5, art. 17a, art. 17b i art. 18 ust. 4-6, są przekazywane w postaci elektronicznej.
2. 
Dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane w języku angielskim. W takim przypadku czynności, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669), mogą być dokonywane w języku polskim lub angielskim.