[Przejęcie zobowiązań i wierzytelności] - Art. 24. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Przejęcie zobowiązań i wierzytelności] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  24.  [Przejęcie zobowiązań i wierzytelności]

Zobowiązania i wierzytelności likwidowanej instytucji kultury przejmuje organizator.